27.11–11.12.2019

Kun koen kokeilen – kokeilen kun koen

Denise Ziegler: Silta I / Bridge I, 2019. Temporary artwork next to the construction site of the new construction site of the new Academy of Fine Arts building

I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience. Experience and experimentality in artistic work and research

The exhibition brings together 17 artists and researchers working with installation, sculpture, mixed reality installation, environmental art, performance, photography, moving image, and media art.

The artists discuss how (or why) their artworks relate to their artistic research practice, and what roles experience and experimentality play in their artistic research. These issues are adressed by investigating both momentary experiences (elämykset, Erlebnisse) and experience as something accumulated over time (kokemus, Erfahrung) in the context of the everyday work of artists involved in art making, artistic research and teaching at the university level.

The publication I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience (201) contains texts written by the 17 artist researchers in connection to the works exhibited in the Exhibition Laboratory gallery. The exhibition is open from 27.11–12.12.2019.

Coordinator: Denise Ziegler, postdoctoral researcher, Uniarts Helsinki

The works and texts are discussed in the KuvA Research Days conference on Tuesday 10.12.2019

Taiteilijat

ANNETTE ARLANDER (TT) on taiteilija, tutkija ja pedagogi, joka toimii performanssin, taiteen ja teorian professorina Tukholman taideyliopistossa sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian vierailevana tutkijana. Arlander keskittyy työssään taiteelliseen tutkimukseen, performanssiin tutkimuksena sekä ympäristöön. Hänen teostensa teemat liikkuvat performanssitaiteen, mediataiteen ja ympäristötaiteen välimaastossa. Lisätietoja Arlanderista ja hänen julkaisuluettelonsa löytyvät osoitteesta https://annettearlander.com.

PAUL CEGYS (MSc) soveltaa teoksissaan performanssitaiteen luomiseen ja suunnitteluun liittyviä työskentelytapoja. Hänen töissään yhdistyvät niin teatteritaide, ooppera, paikkalähtöinen installaatiotaide kuin eri medioiden rajat ylittävät virtuaalisen ja tehostetun todellisuuden keinot. Cegy kiinnittää työskentelyssään erityistä huomiota ympäristökysymyksiin ja pyrkii yhdistämään taiteellisen toimintansa kestävän kehityksen periaatteisiin (hän on suorittanut MSc-tutkinnon Lundin yliopiston kestävän kehityksen ja ympäristötieteiden laitoksella Ruotsissa). Cegy kuuluu kanadalaisen Waterloon yliopiston viestintätaiteen laitoksen henkilökuntaan ja on Suomessa tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

MATTHEW COWAN on Uudesta-Seelannista kotoisin oleva taiteilija, joka työskentelee tohtorikoulutettavana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Cowanin teokset ovat valokuvia, videoita, installaatioita ja veistoksia, joiden kautta hän tutkii perinteisiä eurooppalaisia tapoja ja pyrkii nostamaan esiin vanhoihin tapoihin ja niiden jatkuvaan suosioon kiinteästi liittyvää outoutta nykymaailman kontekstissa. Cowan on viimeisimmissä näyttelyissään käsitellyt taiteellisia reaktioita museokokoelmissa oleviin esineisiin. Tällä tavoin hän pyrkii pureutumaan niihin rakenteisiin, jotka ohjaavat käsityksiämme kansojen historiasta, sekä tarkastelemaan uudelleen sitä materiaalia, jota käytämme historiallisen identiteettimme rakentamiseen.

ANDREA COYOTZI BORJA on Helsingissä asuva meksikolaislähtöinen taiteilija, joka työskentelee tohtorikoulutettavana Aalto-yliopistossa. Hänen teoksensa ja tutkimuksensa keskittyvät kirjailija ja elokuvantekijä Georges Perecin luoman infraordinary-käsitteen havainnointiin ja hyödyntämiseen. Infraordinary-teemaa on vaikea määritellä tarkoin, mutta sitä on mahdollista tutkia toisten käsitteiden, kuten elekielen kautta. Coyotzi Borjan teoksia on ollut esillä Meksikossa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Unkarissa, Puolassa, Espanjassa, Bulgariassa ja Suomessa järjestetyissä näyttelyissä.

MIRKA DUIJN on elokuvantekijä, joka on työskennellyt niin dokumenttielokuvien kuin interaktiivisten, kokeellisten ja fiktioprojektien parissa. Duijn tunnetaan etenkin teoksistaan Land of Change (2013), Last Hijack Interactive (2015), jolle myönnettiin kansainvälinen Emmy-palkinto, sekä The Industry (2018). Duijn on erityisen kiinnostunut tarkastelemaan kysymyksiä, jotka liittyvät representaation politiikkaan sekä siitä kumpuavaan vuorovaikutukseen kuvan kanssa/kuvan haltuun ottamiseen.

MIKA ELO on Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteellisen tutkimuksen professori. Hänen tutkimuksensa keskittyy valokuvausmedioiden teoriaan sekä ekologisiin kysymyksiin. Elo ottaa osaa näiden aihepiirien ajankohtaisiin keskusteluihin opettajana, kuraattorina, kuvataiteilijana ja tutkijana.

JACK FABER on liikkuvaan kuvaan ja elokuvaan keskittyvä tieteiden välisiä rajoja rikkova taiteilija, joka työskentelee tohtorikoulutettavana Taideyliopistossa. Faber on julkaissut uransa aikana kaksi romaania sekä lukuisia artikkeleita ja tekstejä taidemaailman eri julkaisuissa, ja viime aikoina hän on keskittynyt tekemään elokuvia ja videoteoksia, jotka yleensä muodostavat osan paikkasidonnaista installaatiota joko galleriassa järjestettävässä yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, museossa tai muussa julkisessa tilassa. Hänen elokuvaprojektinsa Watchmen (2005–2015) esittäminen estettiin vuosikausiksi, ja se saavutti tämän vuoksi kansainvälistä mainetta lainopillisena ennakkotapauksena. Teosta on kutsuttu lehdistössä mm. ”mullistavaksi valvontataideteokseksi”.

Hei. Minä olen TANJA KIIVERI ja olen ihminen. Minulla on koira, jonka nimi on Regina. Yritämme luoda teoksen yhdessä.

PAUL LANDON on Université du Québec à Montréal -yliopiston kuvataiteen ja mediatutkimuksen koulutusohjelman johtaja. Hän työskentelee valokuvauksen, piirustuksen ja elokuvien parissa. Vapaa-ajallaan Landon nauttii kävelyistä, katselee rakennuksia ja lukee vanhoja tieteisromaaneja.

JAN LÜTJOHANN on kuvanveistäjä ja pedagogi, jonka puiset veistokset ja installaatiot kuvaavat työtiloja, varusteita ja työkaluja. Lütjohann käyttää työssään teollistumista edeltävien aikakausien työkaluja sekä muinaisia teknologioita. Tällä tavoin hän pystyy pureutumaan siihen, millaista on työskennellä käsin teollistumisen jälkeisessä yhteiskunnassa. Pohjois-Saksasta kotoisin oleva Lütjohann on opettanut kursseja Kuvataideakatemiassa, ja hänen töitään on ollut esillä niin Suomessa kuin ulkomailla.

MAIJA NÄRHINEN. Teen kolmiulotteisia teoksia. Olen työkalu, joka tekee käytetyistä materiaaleista uusia järjestelmiä. Noudatan suunnitelmia, mutta muokkaan työskentelyäni sattumanvaraisten olosuhteiden asettamien rajoitusten mukaisesti: toimintaperiaatteeni päivittyvät jatkuvasti.

TUULA NÄRHINEN on kuvataiteilija ja tutkija, joka on väitellyt kuvataiteen tohtoriksi Taideyliopistosta. Närhinen soveltaa työssään luonnontieteiden menetelmiä, ja hän pyrkii teostensa kautta tarkastelemaan luonnonilmiöiden (esim. veden, tuulen tai pakkasen) kuvallista toimijuutta sekä tutkimaan maailman merien muovijäteongelmaa. Närhisen installaatiot korostavat käytettyjä välineitä ja materiaaleja sekä niihin liittyviä itse tehtyjä instrumentteja: meri kaivertaa sykkeensä paperille ja puut hahmottelevat tuulen muodon oksiinsa rohkaisten katsojaa osallistumaan tilanteen uudelleen esittämiseen.

ELINA SALORANTA on kuvataiteilija ja tutkijatohtori, joka työskentelee Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskuksessa (CfAR). Saloranta on myös ahkera kirjeiden kirjoittaja, ja hän on viimeisimmässä teoksessaan alkanut käydä kirjeenvaihtoa suomalaisen laulajan Elli Forssell-Rozentālen (1871–1943) kanssa. Tutkimustyönsä lisäksi Saloranta opettaa Kuvataideakatemiassa kirjoittamista ja hallinnoi Nordic Summer Universityn taiteellisen tutkimuksen opintopiiriä.

LAUREN O’NEAL on taiteilija, kuraattori ja pedagogi, jonka työ on luonteeltaan tieteidenvälistä. O’Nealin teoksia on ollut esillä Portland Museum of Artissa, Teatterikorkeakoulussa ja Purdue Universityssa. Hän on myös esiintynyt Trisha Brownin ja Heidi Latskyn teoksissa ja pitänyt esitelmiä College Art Association Conference- ja Nordic Forum for Dance Research -tapahtumissa. Tällä hetkellä O’Neal työskentelee tohtorikoulutettavana Taideyliopistossa.

PILVI PORKOLA on performanssitaiteilija, tutkija, kirjoittaja ja pedagogi. Porkola työskentelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, jossa hän toimii tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ”How to Do Things with Performance?” www.pilviporkola.com

MARLOEKE VAN DER VLUGT (MA) on hollantilainen taiteilija ja tutkija, joka asuu ja työskentelee Amsterdamissa. Van der Vlugt valmistui DasArts-korkeakoulusta (Amsterdam University of the Arts), jossa hän erikoistui kehon ja teknologian väliseen suhteeseen sekä sitä koskevan teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistämiseen. Van der Vlugt toimii tällä hetkellä lehtorina ja tutkijana HKU University of the Arts Utrechtissa. Hänen kirjansa Performance as Interface, Interface as Performance julkaistiin vuonna 2015. Kirjassa Van der Vlugt reflektoi taiteellista työtään kuuden vuoden ajalta, tarkastelee elämää teknologian kyllästämässä ja verkostoituneessa maailmassa sekä pohtii sen vaikutusta ihmiskehoon.

SUZANNE MOONEY on Helsingissä asuva kuvataiteilija. Hän hyödyntää teoksissaan valokuvauksen, liikkuvan kuvan, installaation sekä löydettyjen kuvien ja esineiden tarjoamia mahdollisuuksia. Mooney on valmistunut Lontoon Royal College of Artista, ja hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä. Viimeaikaisista näyttelyistä voidaan mainita mm. tapahtumat New Yorkin AIR Galleryssa, Lewis Glucksman -galleriassa Corkissa, Galleria Hippolytessä Helsingissä, Vitrine Galleryssa Baselissa sekä Greenwichin yliopistossa Lontoossa. Mooney tutkii teoksissaan hajanaisia muotoja, liukumia, jotka ilmenevät materiaalisuuden ja representaation välimaastossa, sekä esineisiin myötäsyntyisesti kuuluvaa vanhentuneisuutta. Tällä hetkellä Mooney työskentelee lehtorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

JORIS WEIJDOM (MA) on tutkija ja suunnittelija, joka toteuttaa kokemusperäisiä teoksia tehostetun todellisuuden keinoin. Hänen teoksensa keskittyvät tieteidenvälisiin luoviin prosesseihin ja performatiivisuuteen. Weijdom työskentelee lehtorina HKU University of the Arts -yliopistossa, Utrechtissa, jossa hän oli myös perustamassa Media and Performance Laboratorya (MAPLAB). MAPLAB tarjosi taiteen tutkijoille mahdollisuuden työskennellä toimintapohjaisessa ympäristössä performanssitaiteen, median ja teknologian välimaastossa vuosina 2012–2015.

Väitöskirjaprojektissaan Weijdom tutkii luovia prosesseja tehostetun todellisuuden monikäyttäjäympäristöissä (CMRE). Projekti toteutetaan yhteistyössä Utrechtin ja Twenten yliopistojen kanssa.

DENISE ZIEGLER on sveitsiläissyntyinen kuvataiteilija, joka työskentelee tutkijatohtorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Zieglerin interventioon perustuvat teokset pureutuvat julkiseen infrastruktuuriin, seiniin, aitoihin, rakennuksiin ja kävelyteihin liittyviin kysymyksiin. Zieglerin työhuone liukuu jälki-beuysiläiseen tapaan osaksi julkista tilaa, mikä mahdollistaa työskentelyn julkisen tilan mekanismien ja mahdollisuuksien parissa.

Exhibition Laboratory

Merimiehenkatu 36 C

00150, Helsinki

Gallerian toiminta on päättynyt